Program

DZIEŃ 1, CZWARTEK 15 PAŹDZIERNIKA 2015
9:30 – 10:30 Rejestracja, kawa, herbata, ciastka
10:30 – 10:45 Uroczyste rozpoczęcie konferencji, informacje organizacyjne
Przewodniczący: dr hab. inż. Janusz Kulejewski, współprzewodniczący: dr inż. Paweł Nowak
10:45 – 11:15 SESJA 1. Historia Wydziału: „Historia tematyki IPB na WIL PW, w ramach 100-lecia Odnowienia Tradycji WIL PW”.
Przewodniczący: prof. Leonas Ustinovicius, współprzewodniczący: dr hab. inż. Włodzimierz Martinek, prof. PW
Historia tematyki IPB na WIL PW, w ramach 100-lecia Odnowienia Tradycji Uczelni – dr hab. inż. Włodzimierz Martinek, prof. PW
11:15 – 12:30 SESJA 2. „Kształcenie inżynierów i menedżerów budowlanych”, projekty europejskie (wystąpienia gości z Partnerskich uczelni z Polski, UK, Litwy, Hiszpanii, Islandii, Portugalii, Niemiec ).
Przewodniczący / Chairman: prof. Eugenio Pellicer, współprzewodniczący / Vice Chairman: prof. Jose Teixeira
Prezentacja Projektów UE prowadzonych na Wydziale, ze szczególnym uwzględnieniem LDV MBAIC:
Presentation of EU projects at WUT, especially MBAIC project:
Wprowadzenie, informacje o projektach, szczegóły projektu LDV MBAIC – dr inż. Paweł Nowak, WIL PW
Introduction, information about EU project, introduction to MBAIC project – Paweł Nowak, PhD. Eng. WUT
Materiały dydaktyczne MBAIC – prezentacja 10 modułów studiów na MOODLE- Partnerzy projektu z LT, PL, ES, UK, PT
Didactic materials for MBAIC – 10 modules presentation – Partners from LT, PL, ES, UK, PT
Metodologia studiów MBAIC – prof. Jose Teixeira, UMINHO, PT
MBAIC studies methodology – prof. Jose Teixeira, UMINHO, PT
Organizacja studiów MBAIC – prof. Eugenio Pellicer, PUV, ES
MBAIC studies organisation – prof. Eugenio Pellicer, PUV, ES
Rozpoznawanie kwalifikacji menedżerskich w budownictwie- dr hab. inż. Jerzy Pasławski, prof. PP, PL
Recognition of managerial qualifications in construction – prof. Jerzy Pasławski, PUT, PL
12:30-13:00 Przerwa kawowa
13:00-14:30 SESJA 3. Technologia i zarządzanie projektami budowlanymi (8 referatów, maks. 10 minut z dyskusją).
Przewodnicząca: dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska Zielina, współprzewodniczący: dr hab. inż. Andrzej Minasowicz

1 Krystyna Araszkiewicz INNOVATIVE METHODS OF CIVIL ENGINEERING INVESTMENT MANAGEMENT – SCANDINAVIAN INSPIRATIONS
2 Agnieszka
Aneta
Dziadosz
Kończak
REVIEW OF SELECTED METHODS OF SUPPORTING OF DECISION-MAKING PROCESS IN CONSTRUCTION INDUSTRY
3 Marcin Gajzler USEFULNESSS OF MINING METHODS IN ANALYSIS OF KNOWLEDGE SOURCES IN CONSTRUCTION INDUSTRY
4 Jarosław Konior ENTERPRISES RISK ASSESSMENT OF COMPLEX CONSTRUCTION PROJECTS
5 Elżbieta
Bartłomiej
Radziszewska-Zielina
Szewczyk
CONTROLLING PARTNERING RELATIONS IN CONSTRUCTION OPERATIONS USING FUZZY REASONING
6 Iwona
Mieczysław
Elżbieta
Rybka
Połoński
Bondar-Nowakowska
CAUSES AND EFFECTS OF ADVERSE EVENTS DURING WATER SUPPLY AND SEWERAGE SYSTEM CONSTRUCTIONS
7 Edyta
Krzysztof
Damian
Plebankiewicz
Zima
Wieczorek
LIFE CYCLE COST MODELLING OF BUILDINGS WITH CONSIDERATION OF THE RISK
8 Edyta
Patrycja
Plebankiewicz
Karcińska
CREATING A CONSTRUCTION SCHEDULE SPECYFING FUZZY NORMS AND THE NUMBER OF WORKERS
14:00-15:30 OBIAD (Stołówka Centralna, EUROBISTRO CATERING, teren PW)
15:30- 16:30 SESJA 4. Technologia i zarządzanie projektami budowlanymi (5 referatów, maks. 10 minut z dyskusją).
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Roman Marcinkowski, współprzewodnicząca: dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PKr

1 Maria
Jerzy
Kośmieja
Pasławski
FLEXIBLE DESIGNING OF LARGE SPORTS COMPLEX
2 Michał Krzemiński CONSTRUCTION SCHEDULING AND STABILITY OF THE RESULTING SCHEDULES
3 Anna Krawczyńska-Piechna AN ANALYSIS OF THE DECISIVE CRITERIA IN FORMWORK SELECTION PROBLEM
4 Jarosław Konior RANDOM AND FUZZY MEASURE OF UNPREDICTABLE CONSTRUCTION WORKS
16:30-18:00 SESJA 5. Technologia i zarządzanie projektami budowlanymi (8 referatów, maks. 10 minut z dyskusją).
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kasprowicz, współprzewodniczący: dr hab. inż. Jerzy Pasławski, prof. PP.

1 Jarosław
Edyta
Michał
Malara
Plebankiewicz
Juszczyk
PREDICTION TIME FOR COMPLETION OF TASKS BY PERT METHOD ON THE BASIS OF PARTICULAR REALIZATION
2 Roman
Maciej
Marcinkowski
Banach
OPTIMIZATION OF THE LOCATION OF A CAR CRANE FOR PERFORMING THE INSTALLATION OF THE STRUCTURE
3 Roman
Piotr
Milwicz
Nowotarski
FLEXIBLE ADJUSTMENT OF HOTEL FACILITIES TO MARKET DEMAND
4 Elżbieta Szafranko ASSESSMENT OF CRITERIA IN MULTI-CRITERIA EVALUATIONS OF CONSTRUCTION PROJECT VARIANTS
5 Janusz
Zbigniew
Szelka
Wrona
KNOWLEDGE DISCOVERY IN DATA IN CONSTRUCTION PROJECTS
6 Mariusz
Bożena
Szóstak
Hoła
ANALYSIS OF THE STATE OF THE ACCIDENT RATE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN EUROPEAN UNION COUNTRIES
7 Daniel Wałach IMPACT OF RESEARCH CONDITIONS ON THE STRENGTH PARAMETERS OF HIGH PERFORMANCE CONCRETE
8 Jerzy
Piotr
Roman
Pasławski
Nowotarski
Milwicz
MODERNIZATION OF CURRICULUM IN CONSTRUCTION MANAGEMENT BASED ON EU FUNDS
19:00-24:00 Spotkanie integracyjne
DZIEŃ 2, PIĄTEK 16 PAŹDZIERNIKA 2015
9:30 – 11:30 SESJA 6. Technologia materiałów budowlanych (10 referatów, maks. 10 minut z dyskusją).
Przewodniczący: dr hab. inż. Andrzej Garbacz, prof. PW, współprzewodniczący: dr hab. inż. Piotr Woyciechowski, prof. PW

1 Wojciech
Damian
Drozd
Pułecki
WIELOKRYTERIALNE PORÓWNANIE PRZEGRÓD PIONOWYCH W TECHNOLOGII TRADYCYJNEJ
2 Sylwia
Ryszard
Kapała
Dachowski
WPŁYW MODYFIKACJI AUTOKLAWIZOWANEGO BETONU KOMÓRKOWEGO NA JEGO WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
3 Jolanta
Piotr
Korycka – Kowalska
Woyciechowski
ANALIZA STANU WIEDZY O WSPÓŁZALEŻNOŚCI DESTRUKCJI MROZOWEJ I SPOWODOWANEJ KARBONATYZACJĄ BETONU
4 Anna Stępień WYROBY WAPIENNO-PIASKOWE W ŚWIETLE MODYFIKACJI
5 Piotr
Grzegorz
Paweł
Woyciechowski
Adamczewski
Woliński
WPŁYW ZAWARTOŚCI POPIOŁU LOTNEGO WAPIENNEGO NA PRZEBIEG KARBONATYZACJI BETONU
6 Piotr
Mariusz
Michał
Narloch
Sobolewski
Gołębiewski
PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA KONSTRUKCYJNYCH MURÓW Z ZIEMI UBIJANEJ STABILIZOWANEJ CEMENTEM
7 Ryszard
Milena
Dachowski
Nowek
BIOPOLIMERY JAKO DODATKI MODYFIKUJĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW SILIKATOWYCH
8 Beata
Joanna
Paweł
Jerzy
Jaworska
Sokołowska
Łukowski
Jaworski
WASTE MINERAL POWDERS AS A COMPONENTS OF POLYMER-CEMENT COMPOSITES
9 Daniel Wałach IMPACT OF RESEARCH CONDITIONS ON THE STRENGTH PARAMETERS OF HIGH PERFORMANCE CONCRETE
10 Grzegorz
Jacek
Michał
Cygan
Gołaszewski
Drewniok
THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE PROPERTIES OF FRESH SELF COMPACTING CONCRETE
11:30-12:00 Przerwa kawowa
12:00-13:30 12:00 – 13:30 SESJA 7. – Otwarte spotkanie Sekcji IPB KILIW PAN.
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kasprowicz, sekretarz: dr inż. Paweł Nowak
Otwarcie zebrania, informacje wstępne.
„Inżynieria przedsięwzięć budowlanych. Rekomendowane metody i techniki.” – prezentacja opracowanej monografii – prof. dr hab. inż. Tadeusz Kasprowicz.
Informacja o pracy Sekcji IPB w latach 2012-2015 – prof. dr hab. inż. Tadeusz Kasprowicz.
Informacja o wyborach do KILiW PAN – prof. dr hab. inż. Tadeusz Kasprowicz.
Wolne wnioski, informacje, problemy działania Sekcji IPB
13:30-15:00 OBIAD (Stołówka Centralna, EUROBISTRO CATERING)
15:00-16:30 SESJA 8. Technologia i zarządzanie projektami budowlanymi (7 referatów, maks. 10 minut z dyskusją).
Przewodniczący: dr hab. inż. Mieczysław Połoński, prof. SGGW, współprzewodniczący: dr hab. inż. Bożena Hoła, prof. PWr

1 Michał Podolski SCHEDULING OF JOB RESOURCES IN MULTIUNIT PROJECTS WITH THE USE OF TIME/ COST CRITERIA
2 Anna
Aleksandra
Joanna
Sobotka
Radziejowska
Czaja
TASKS AND PROBLEMS IN THE BUILDINGS DEMOLITION WORKS: A CASE STUDY
3 Mieczysław
Marzena
Katarzyna
Połoński
Lendo – Siwicka
Pawluk
IDENTIFICATION OF INTERFERENCE IN THE INVESTMENT PROCESS DURING THE REALIZATION THE SHOPPING CENTRE – CASE STUDY
4 Kamil
Oksana
Tomczak
Kinash
ASSESSMENT OF THE VALIDITY OF INVESTING IN ENERGY-EFFICIENT SINGLE FAMILY CONSTRUCTION IN POLAND – CASE STUDY
5 Dariusz
Magdalena
Skorupka
Kowacka
IDENTIFICATION OF RISK FACTORS OF DEVELOPMENT AND OPERATION OF ROADS IN THE LIGHT OF SURVEYING WORK
6 Krzysztof Kaczorek ANALYSIS OF SMALL BUILDING PLOTS IN AREAS WITH HIGH DENSITY OF BUILDING
7 Janusz Sobieraj WPŁYW PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO NA FAZĘ PRZED-INWESTYCYJNĄ PROCESU INWESTYCYJNEGO W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM
16:30-16:45 Przerwa kawowa
16:45-17:15 Podsumowanie i uroczyste zakończenie konferencji.
Przewodniczący: dr hab. inż. Janusz Kulejewski, współprzewodniczący: dr inż. Paweł Nowak