Kontakt

Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Lądowej
Instytut Inżynierii Budowlanej

al. Armii Ludowej 16
00-637 Warszawa

Tel: +48 22 234 6515
Fax: +48 22 825 7415

e-mail: konferencjaipb2015@il.pw.edu.pl