Terminy

TERMINY ORGANIZACYJNE

6 III 2015 Nadesłanie kart zgłoszeniowych uczestnictwa i zgłoszenie referatów (krótkie streszczenia w j. polskim)
13 III 2015 Wstępna kwalifikacja referatów na podstawie streszczeń, powiadomienia autorów
30 IV 2015 Przesłanie pełnych tekstów zakwalifikowanych wstępnie referatów
30 VI 2015 Ostateczna kwalifikacja referatów po recenzjach i powiadomienie autorów
30 VI 2015 Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej
VII 2015 DRUK materiałów Konferencyjnych