Publikacja

Zakwalifikowane referaty zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych, a następnie referaty zostaną poddane recenzjom zgodnym z procedurami wydawnictw:

Archives of Civil Engineering (ACE – 6 pkt. wg listy MNiSW z dnia 31 grudnia 2014, część B, poz. 187) – wydawnictwo Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

lub

Materiały Budowlane (MB – 6 pkt. wg listy MNiSW z dnia 31 grudnia 2014, część B, poz. 1324)

 

Wydane artykuły należy przygotować w języku angielskim do ACE lub w języku polskim do MB. Wytyczne wymagań edytorskich są dostępne na stronie czasopisma ACE:

http://www.ace.il.pw.edu.pl

oraz na stronie czasopisma MB:

http://www.materialybudowlane.info.pl/dla-autorow.html

 

Karty uczestnika dostępne są na stronie internetowej Konferencji w dziale Do pobrania.

Uzupełnione karty należy przesyłać drogą e-mailową, pocztową bądź faxem na adresy zawarte w karcie.