Opłaty

Konferencja odbędzie się w Warszawie, na Wydziale Inżynierii Lądowej PW, Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa, w dniach 15-16 października 2015r.

Koszt uczestnictwa w Konferencji, poczęstunków konferencyjnych oraz uczestnictwa w wieczornej imprezie integracyjnej w dniu 15 października:

  • 1090 zł (brutto) – uczestnictwo z referatem,
  • 590 zł (brutto) – uczestnictwo bez referatu,
  • 390 zł (brutto) – osoby towarzyszące.Opłaty należy wnosić po przyjęciu artykułu do druku na konto:

Wydział Inżynierii Lądowej PW
Armii Ludowej 16, 00-673 Warszawa
Bank Pekao S.A.
Nr rachunku:
29 1240 1053 5111 1080 0030 0091

z dopiskiem: Konferencja IPB 2015 – imię i nazwisko uczestnika (zgodnie z przesłaną kartą uczestnictwa).

Organizatorzy Konferencji oferują powierzchnie i przestrzenie ekspozycyjne dla działań marketingowych Firm. Ponadto istnieje możliwość zorganizowania sesji promocyjnych Firm, które zostaną uwzględnione w programie Konferencji.