Komitet organizacyjny

Przewodniczący:
dr inż. Paweł NOWAK

V-ce Przewodnicząca:
dr inż. Mariola KSIĄŻEK

Sekretarz:
dr inż. Aleksander NICAŁ

Członkowie:
dr inż. Nabi IBADOV
dr inż. Wioletta JACKIEWICZ – REK
mgr inż. Krzysztof KACZOREK
mgr inż. Jerzy ROSŁON
mgr Janusz ZALESKI

 

Konferencja organizowana przy współpracy:

logo_KN_ZPwB

Studentów członków Koła Naukowego „Zarządzanie Projektami w Budownictwie”, działającego na Wydziale Inżynierii Lądowej PW.