Komitet naukowy

RADA PROGRAMOWA

Przewodniczący
dr hab. inż. Janusz Kulejewski

V-ce Przewodniczący:
Prof. dr inż. Eugenio Pellicer, Walencja, Hiszpania

dr hab. inż. Ryszard Dachowski, prof. PŚk
dr hab. inż. Andrzej Garbacz, prof. PW
dr hab. inż. Zdzisław Hejducki, prof. PWr
dr hab. inż. Bożena Hoła, prof. PWr
prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kasprowicz
dr hab. inż. Paweł Łukowski, prof. PW
dr hab. inż. Andrzej Kosecki, prof. AGH
dr hab. inż. Włodzimierz Martinek, prof. PW
dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. PW
dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PKr
dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, PKr
płk. dr hab. inż. Dariusz Skorupka, prof. WSOWL
prof. dr hab. inż. Anna Sobotka
prof. dr inż. Jose Teixeira, UMINHO, Portugalia
prof. Leonas Ustinoviczius, VGTU, Litwa / PB
dr hab. inż. Piotr Woyciechowski, prof. PW

RADA RECENZENTÓW
W kolejnym komunikacie podamy nazwiska Członków Rady Recenzentów, którzy zaopiniują artykuły konferencyjne. Będą to pracownicy naukowi z uczelni polskich i zagranicznych, zajmujący się problematyką inżynierii przedsięwzięć budowlanych.